Showing 2 Result(s)

Manipulacija u partnerskim odnosima

Manipulacija je veština uticaja na druge. Upotrebljavam izraz veština jer se manipulacija čestom upotrebom od strane manipulatora, razvija tako što se usavršava. Neko bi rekao da je to razvojno jer se usavršava. Da, moglo bi se reći da ima oblika razvoja ali razvoja tehnike a ne razvoja ličnosti. Manipulacija je veština koja negativno utiče na …

Trening Asertivnosti

🌳 ASERTIVNOST – AUTENTIČNOST ✅ Asertivnost nam pomaže da se oslobodimo straha da bi iznalazili nove načine da sebe izrazimo i upoznamo.✅ Asertivnost je jedan od načina prevazilaženja blokada efikasnosti, hrabrog suočavanja sa svakodnevnim “izazovima”, gradnje autentičnosti bez straha od osude i osećaja krivice. ✅ Autentična osoba je osoba koja bez straha istražuje i pomera sopstvene granice, upoznaje sebe i …