Trening Asertivnosti

🌳 ASERTIVNOST – AUTENTIČNOST

✅ Asertivnost nam pomaže da se oslobodimo straha da bi iznalazili nove načine da sebe izrazimo i upoznamo.
✅ Asertivnost je jedan od načina prevazilaženja blokada efikasnosti, hrabrog suočavanja sa svakodnevnim “izazovima”, gradnje autentičnosti bez straha od osude i osećaja krivice. 
✅ Autentična osoba je osoba koja bez straha istražuje i pomera sopstvene granice, upoznaje sebe i prihvata, poštuje sebe a isto tako i druge.
✅ Asertivnost je jedan od puteva gradnje autentičnosti.


❓ ZAŠTO BITI ASERTIVAN?

☑️ bolje komuniciramo sa drugima
☑️ lakše prepoznajemo mesta na kojima možemo sebe da unapredimo
☑️razumemo bolje druge a samim tim i sebe
☑️ nismo više žrtve manipulatora
☑️ zadovoljniji smo sobom i iskreniji 
☑️ otvoreno iskazujemo svoje stavove i mišljenje 
☑️ da se jasnije fokusiramo na cilj i lakše ga ostvarimo 
☑️ imamo mnogo više samopoštovanja i samopouzdanja
☑️ lakše prepoznajemo i izražavamo svoje emocije
☑️ bolje ostvarujemo intimnih odnosa
☑️ stvaramo bolje odnose u radnom okruženju
☑️ hrabro se suočavamo sa objektivnom stvarnosti

❓ ŠTA ĆEMO RADITI NA RADIONICI?

✔️ Vežbati, vežbati, vežbati…
✔️ vežbaćemo i učiti o razlikama između asertivnosti, agresivnosti, pasivnosti i pasivne agresivnosti, prepoznavanje svog preferiranog stila komunikacije
✔️ upoznati se sa asertivnim pravima i odgovornostima sa akcentom na razumevanju i primeni samoodgovornosti 
✔️ pojašnjavanje veze uverenje (racionalnih i iracionalnih) sa emocijama (zdrave i nezdrave) 
✔️ oblici asertivnosti
✔️kako pohvaliti i bez “lažne skromnosti” primiti pohvalu
✔️kako uputiti i primiti kritiku
✔️kako razlikovati sertivnu kritiku od manipulativne
✔️ kako reći “Ne.” bez osećaja krivice i ostati pri tom

 

 

Dođite na mesto gde niste sami.

Mesto gde imate podršku da budete ono što jeste.

Mesto vašeg povratka sebi.

Holistički Centar Balans

Leave a Comment

Your email address will not be published.

eighteen − fifteen =