Analiza Individualnih Potencijala

Svako od nas je u nekom periodu života bio na prekretnici, postavljajući sebi pitanje, šta će dalje da radi u strahu da ne pogreši u izboru puta. Često iz straha da se ne napravi pogrešan izbor stoji se u mestu i čeka. Čeka da se stvari same od sebe pokrenu u pravom pravcu, da se pojavi magično rešenje, da neko preuzme odgovornost i kaže na osnovu svog iskustva kuda dalje i kako. U tom čekanju, nekada, zna da prođe jako puno vremena koje se ne može nadoknaditi.

Analiza Individualnih Potencijala (AIP) je način da dođete do odgovora, kuda i šta dalje. AIP pruža pomoć osobama koje su na prekretnici karijere, onima koji žele da naprave korenite promene u svom životu, maturantima kao i svima koji su zainteresovani za sopstveni razvoj.

Postupak Analiza Individualnih Potencijala (AIP) je razvijen u Institutu za kognitivni menadžment u Štutgartu od strane Milenka Vlajkova kao proizvod njegove usp→ešne višegodišnje prakse.

Koraci koji se sprovode u Analizi potencijala:

→ Dijagnostikovanje strukture ličnosti ispitanika

→ Pronalaženje funkcionalnog motivacionog modela

→ Identifikovanje osnovnih talenata ispitanika

→ Otkrivanje vrednosnog sistema

→ Dijagnostikovanje eventualnih blokada efikasnosti

→ Uporedna analiza dobijenih podataka

→ Predlog mera za profesionalni i lični razvoj ispitanika

→ Prezentovanje rezultata dobijenih uporednom analizom

Analiza Individualnih Potencijala će vam pomoći da spoznate svoje potencijale i da se u skladu sa njima razvijate i živite.

 

 

Dođite na mesto gde niste sami.

Mesto gde imate podršku da budete ono što jeste.

Mesto vašeg povratka sebi.

Holistički Centar Balans

Leave a Comment

Your email address will not be published.

8 + 20 =