Manipulacija u partnerskim odnosima

Manipulacija je veština uticaja na druge. Upotrebljavam izraz veština jer se manipulacija čestom upotrebom od strane manipulatora, razvija tako što se usavršava. Neko bi rekao da je to razvojno jer se usavršava. Da, moglo bi se reći da ima oblika razvoja ali razvoja tehnike a ne razvoja ličnosti.

Manipulacija je veština koja negativno utiče na razvoj ličnosti, unazadjujući osobu i negativno utičući na samopouzdanje. Manipulatori pokušavaju dobiti nešto za sebe što procenjuju da ne bi dobili ako bi iskreno tražili. Manipulacija na dubljem nivou znači posedovanje negativne slike o sebi, koju manipulator mora da kompenzuje time što po svaku cenu želi da dobije za sebe ono što u tom trenutku ne zaslužuje.

Probajte zamisliti osobu koja putem manipulacije pokušava pridobiti za sebe ljubav. Koliko mora unutar sebe da se oseća neadekvatno kada pribegava lažnom načinu da dobije pažnju, naklonost i ljubav. Tužno je što manipulatori toga nisu svesni, često oblik manipulativne oblike ponašanja smatraju „normalnim“ jer su naučili da tako dobijaju ono šta žele. Sve dok određenim ponašanjem osoba dobija ono što želi neće imati potrebu da promeni to ponašanje, pa makar ono bilo nepovoljno nekda i štetno za ljude u njenom okruženju.

Sve češće u poslednje veme se srećem sa raznim tehnikama koje se reklamiraju kao alati poboljšanja uticaja na druge ljude, povećanja lične moći u komunikaciji sa drugima. Uglavnom se svodi na to kako dobiti nešto ili uticati na nekoga što ukazuje da se druga osoba tu i ne pita nešto puno. Ona služi kao objekat. Na šta vam ovo liči?  Učenje manipulativnih tehnika. Neki bi sada verovatno reagovali i rekli da u tome nema ništa loše. Pa, hmmm….Pogledajmo drugu stranu te iste medalje. Da li vam prija kada osetite na svojoj koži manipulaciju. Da li volite i dalje istim žarom kada shvatite da vas je vama draga osoba izmanipulisala i na taj način dobila vašu naklonost i ljubav.

Kako se osećate kada padnete na manipulaciju i mislite da dajete poverenje osobi za koju se kasnije ispostavi da vas je samo vešto izmanipulisala?

Da li i dalje mislite da manipulacija i nije tako loša?

 

 

Dođite na mesto gde niste sami.

Mesto gde imate podršku da budete ono što jeste.

Mesto vašeg povratka sebi.

Holistički Centar Balans

Leave a Comment

Your email address will not be published.

five − three =