Vrste moždanih talasa- Theta stanje

Poznavanje prirode moždanih talasa, daje nam mogućnost da na pravilan način koristimo svoje potencijale, da svesno donosimo odluke i na taj način utičemo na poboljšanje kvaliteta našeg života. Takođe je jako bitno da bi bolje razumeli Theta tehniku koja koristi theta moždane talase.

Kako se mere moždani talasi?

Komunikacijom između neurona u mozgu koja se odvija putem električnih impulsa. Mozak tada emituje niskofrekventne elektromagnetske talase.  Ovi talasi se mogu meriti. Mere se elektroencefalografom (EEG) – aparatom koji beleži raspone frekvencija na osnovu kojih se određuje vrsta talasa.  Oscilovanja se kreću u intervalu od 1− 100 Hz . Herc (Hz) predstavlja broj ponavljanja (učestalost) događaja u jednoj sekundi.

Svaka od tih frenkcencija ima svoju svrhu i neophodna je za optimalno funcionisanje celokupnog sistema. Svi talasi su istovremeno prisutni, smenjuju se, ali samo jedan je dominantan u određenom stanju. Upravo taj dominantni talas i njegove karakteristike određuje naše trenutno raspoloženje, mentalne sposobnosti i stanje svesti.

Gama talasi imaju frekvenciju od 32 – 100 Hz. Ovo su najbrži i najsuptilniji talasi. Vezani su za više mentalne funkcije, visok nivo koncentracije i usresređenosti.  Jako su važni za duhovne uvide i stanja samosvesnosti ali isto tako i stanja intenzivnog stersa, panike, besa, depresije, nesposobnosti za učenje. Najbolji način za postizanje i boravak u Gama talasima je meditacija.

Beta talasi imaju frekvenciju od 14 – 50 Hz. To su talasi koje mozak emituje u budnom stanju.

Alfa talasi imaju frekvenciju od 8-13 Hz. Oni se spontano javljaju neposredno pred spavanje ili nakon buđenja i imaju ključnu ulogu kod opuštanja-relaksacije.

Teta talasi se javljaju u rasponu od 4 -8Hz. Njih mozak spontano emituje za vreme spavanja sa snovima. Ovi talasi dominiraju i u stanjima duboke meditacije. Ovo je optimalni nivo za duboke misli (spoznaje, uvide). U ovom opsegu, naša čula su  povučena iz spoljašnjeg sveta i usmerena na unutrašnje signale. Teta stanja su mistična zona koju obično doživljavamo kada se budimo iz sna ili padamo u san. Boravak u theta stanju pojačava kreativnost, intuiciju i druge ekstrasenzorne sposobnosti.

Delta talasi sa frekvencijom 0.5-4Hz. Javljaju se tokom dubokog sna bez snova.

Uopšteno gledano u beta stanju smo fokusirani prema spoljašnjem svetu, u alfa prema unutrašnjem svetu, dok teta i delta stanja prodiru duboko u unutrašnjost (nesvesno) Što su manje frekvencije moždanih talasa to više ulazimo u podsvest.

Dođite na mesto gde niste sami.

Mesto gde imate podršku da budete ono što jeste.

Mesto vašeg povratka sebi.

Holistički Centar Balans

Leave a Comment

Your email address will not be published.

18 − 7 =