Razvoj snaga ličnosti

Blokade efikasnosti su nefunkcioanlni obrasci razmišljanja i ponašanja koji nam otežavaju da živimo u skladu sa svojim potencijalima.

Potencijali su mogućnosti koje smo dobili rođenjem. Rađamo se beskonačnim mogućim potencijalima a koristimo ograničen broj. Zavisno od toga šta najviše koristimo u životu zapravo koje neuronske mreže smo najčešće ponavljali na taj način razvijamo talenat.

Talenat može biti podržan od strukture naše ličnosti i onda živimo život u skladu sa svojim potencijalima.

Najčešće se dešava da struktura ličnosti nije podržavajuća što zapravo znaći da nisu razvijene vrline koje su funkcionalne i podržavajuće za potencijalni talenat.

Kada nije podržan tada radimo na razvoju crta ličnosti koje nam  mogu pomoći da ostvarimo sebe. To je snaga naše ličnosti. Snaga ličnosti su crte našeg karaktera koje možemo da razvijamo kroz ceo život.

Neke od naših snaga mogu biti:

  • Hrabrost
  • Samopouzdanje
  • Samodisciplina
  • Odlučnost
  • Istrajnost
  • Samoodgovornost

Bez obzira na talente koje posedujemo svako od nas može a i treba da razvija snage unutar sebe jer to nas vodi jednom ispunjenom životu koji ima smisao. Takav život donosi neizmerno puno zadovoljstva.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

3 × four =