Thetom do promene uverenja

Terapijska tehnika – Theta isceljivanje pomaže u uklanjanja nefunkcionalnih uverenja koja nas ometaju da bi živeli život sa lakoćom, u skladu sa svojim potencijalima. Uverenja su duboko arhivirana u našoj podsvesti tako da tehnikama koje rade na racionalnom nivou teško da možemo dopreti do dubljih nivoa. Naš nesvesni Um je programiran našim ranijim iskustvima, traumama, …

Vrste moždanih talasa- Theta stanje

Poznavanje prirode moždanih talasa, daje nam mogućnost da na pravilan način koristimo svoje potencijale, da svesno donosimo odluke i na taj način utičemo na poboljšanje kvaliteta našeg života. Takođe je jako bitno da bi bolje razumeli Theta tehniku koja koristi theta moždane talase. Kako se mere moždani talasi? Komunikacijom između neurona u mozgu koja se …

Moć promene – Theta terapija

Ova vrsta terapijske tehnike koristi prirodno theta stanje mozga za reprogramiranje podsvesnih uverenje koja nisu funkcionalna za naš život. Postavlja se pitanje zašto koristimo uverenja koja nam ne donose dobro. Zato što ih nismo osvestili već po navici razmišljamo i funkcionišemo. Prvi korak u promeni je osvešćivanje sadržaja iz podsvesti ili pojednostavljeno, da postanemo svesni …

Reiki

Reiki je isceljujuća kosmička energija i sistem holističkog lečenja koji se na toj energiji zasniva. Tokom tretmana terapeut/isceljitelj polaže ruke na pacijenta i time prenosi ovu blagotvornu energiju na njegovo bioelektromagnetno polje. Prema klasifikaciji Nacionalnog centra za komplementarnu i alternativnu medicinu pri američkom Nacionalnom institutu za zdravlje, Reiki spada u medicinu biopolja. Savremena primena Reikija počinje 20-tih godina prošlog veka u Japanu …

Kako da budete najbolja verzija sebe?

Možete živeti ispunjenim i efikasnim životom a da pri tom ne morate da menjate ono što zaista jeste. Dovoljno je da odbacite ono što nije vaše, što ste dobili odgajanjem, vaspitanjem i na druge razne načine u procesu prilagođavanja okruženju. Vaša prava suština, vaša posebnost sa kojom ste rođeni treba da dođe do izražaja i …

Manipulacija u partnerskim odnosima

Manipulacija je veština uticaja na druge. Upotrebljavam izraz veština jer se manipulacija čestom upotrebom od strane manipulatora, razvija tako što se usavršava. Neko bi rekao da je to razvojno jer se usavršava. Da, moglo bi se reći da ima oblika razvoja ali razvoja tehnike a ne razvoja ličnosti. Manipulacija je veština koja negativno utiče na …

Psihoterapija i savetovanje

Psihoterapija je strukturisan proces postepene i ciljane promene individue zarad rešavanje problema, rešavanja neke psihičke tegobe ili razvoja sopstvene ličnosti, na kome zajednički rade klijent i posebno obučeni stručnjak- psihoterapeut. Ovo znači da je ona uvek proces koji se odvija po nekim pravilima, koji ima jasan cilj i strukturu (dakle, ne radi se o bilo kakvom razgovoru). Ciljevi psihoterapije …

Individualni Koučing

INDIVIDUALNI KOUČING – je proces pružanja stručne podrške u cilju povećanja efikasnosti i omogućavanja ostvarenja punog potencijala pojedinca. Prednost individualnog koučinga je u tome što se u potpunosti prilagođava potrebama pojedinca. Oblasti na kojima se radi u procesu koučinga su : — Moja trenutna pozicija – tačka A — Samoprocena po životnim kategorijama – Upitnici — …

Regresoterapija

Regresoterapija je terapijska tehnika putem koje klijent dopire do sadržaja nesvesnog i razrešava traume, strahove, konflikte i obrasce ponašanja koji mu često u sadašnjem trenutku prave probleme na emocionalnom, psihičkom ili fizičkom nivou. Nerazrešeni konflikti ili problemi iz prošlosti nastavljaju da vrše uticaj na nas u sadašnjem trenutku. Prave problem jer im se vraćamo u …